Skapene er kompatibelt med ulike montasjeplater samt deler fra Finelcomp F-serie.
Dette gjør skapene meget anvendelige for utendørs applikasjoner til bruk som for eksempel:
*Inntaksskap
*Gatelysskap
*Distribusjonsskap
*Fordelingsskap for elbil.
*Uttaksentral