Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Demas AS er underlagt åpenhetsloven som betyr at vi er forpliktet til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger av vår leverandørkjede.
Ved å trykke på lenken under kan du lese vår siste redegjørelse.

 

📃 Redegjørelse 2023