TAVLEPRODUKSJON


Erfaren med nærhet til markedet

Demas AS er et norsk, lokaleid selskap som i over 30 år har konstruert og produsert el-tavler og el-skap til det norske markedet. Fra våre 4400 m² produksjonlokaler i Brøstadbotn (Troms) og i Hønefoss, og kontorer i Harstad har vi nærhet til markedet i både i nord og sør.

Fokus på kvalitet og innovasjon

Vårt fokus er å kunne tilby tjenester og det beste av kvalitet med innovative produkter tilpasset norske forhold – til konkurransedyktige priser. Våre produkter er utviklet, gjennomtestet og driftet i det norske markedet og tilpasset alt som norsk vær og klima har å by på, enten det er installasjoner på land eller vann. Vi er stolte av at flere av våre innovative produktserier og løsninger over flere år har vært i forkant av revideringer av NEK-normer. Således oppfyller våre NEK 399-skap de kommende kravene allerede nå. Særlig gjelder dette kondensproblematikk, som gjerne kommer til syne etter noen år i harde norske klima- og værforhold.

Velger du Demas AS, velger du kvalitet som fungerer i Norge; år etter år.

Hoved- og underfordelinger
I løpet av et år produserer vi rundt 4000 tavler. Dette inkluderer alt fra enkle boligskap til større hovedtavler på opptil 6300 A. Med store lager på begge fabrikkene, kan vi levere raskt ved behov. Tavlene kan leveres med måling av energiforbruk, og jordfeilvarsling eller isolasjonsovervåking.

Vi har omfattende erfaring med følgende type leveranser:
Offentlige bygg/infrastruktur, industri, havbruk, datasentre, og ladeinfrastruktur.

Automasjonstavler
Demas as bygger maskin-, styrings- og automatikktavler iht. relevante normer og sikkerhetskrav, basert på egenprosjekterte eller kundeprosjekterte anlegg. Vi monterer også utstyr spesifisert eller levert av kunden. Delvis automatisert/robotisert produksjon setter oss i stand til å tilby automatikktavler til konkurransedyktige priser, med kort leveringstid og riktig kvalitet der ledernummerering, komponent- og klemmenummerering er påført direkte på de interne ledningene. Vi er KNX-sertifiserte; systemingrator for Regin AB; Ekomnettautoriserte; har meget lang og bred erfaring med ABB-produkter; og er med i Schneider Electrics EcoExpert Partneprogram. EcoXpert er et førsteklasses globalt økosystem av ekspertise. EcoXpert-partnere er opplært og sertifisert av Schneider Electric og digitaliserer og elektrifiserer verden vår for en mer bærekraftig fremtid.

Andre tjenester
• Boligskap, målerskap, tennskap, ladeskap etc.
• Tavlekonfigurator
• Netthandel
• Rehabilitering/oppgradering av styring til nødstrømsaggregat
• Bytting av brytere ute på anlegg
• Service på tavler
• Ombygging av tavler
• Support ved idriftsettelse
• Elektroteknisk rådgiving
• Bistand til Febdok-beregninger, eller utarbeiding av Febdok basert på underlag fra kunde
• Rådgivning, dokumentasjon og prosjektering med kortslutningsberegning av elektriske anlegg
• Graverte skilt
• Ledningssett opp til 16 mm²
• Kopper- og aluminiumskinner