REFERANSER


Hos Demas AS er vi stolte av de prosjektene vi har levert og verdiene vi har oppnådd for våre kunder. Under ser du en oversikt over noen av våre mest bemerkelsesverdige leveranser. Bli kjent med vårt arbeid og se hvordan vi har bidratt til å styrke våre kunders virksomheter.

Svalsat, Svalbard

Melkøya, Snøhvit - Hammerfest

Universitetssykehuset Tromsø

Helgeland Smolt

Foodcorp, Chile

Svalbard Lufthavn

Oslo Lufthavn

Automatikk til tidevannskraftverk