Overspenningsvern type 2, tennspenning 275V (TN-nett), 385V (IT-nett). Max forankoblet vern 160A gL/gG. Overspenningsvern med intern termisk frakobling ikke trenger forankoblet jordfeilbryter. Alle vern bygget iht. EN 61643-11:2012 har intern termisk frakobling. Ved behov for jordfeilbryter forankoblet; bruk El.nr. 16 62 986 (2p 40A), 16 62 987 (2p 63A), 16 62 913 (4p 40A), 16 62 914 (4p 63A). Jordfeilbryter skal være min. samme In som forankoblet vern.