Jordfeilblokk type B er i stand til å gi beskyttelse både ved sinusformet, pulserende DC, høyfrekvent og ren DC jordfeilstrøm. Leveres utelukkende kortidsforsinket 10 ms (-APR), velegnet til beskyttelse av forbrukskurser med mye reaktiv last, for eksempel lysarmaturer. Foretrukket brukt til frekvensomformer i tillegg til El-bil ladere og lignende.