Jordfeilbryter type A gir beskyttelse mot sinusformet, og pulserende likestrøm. Brukes til generelle forbrukskurser i enebolig og industri. Finnes i varianter med tidsforsinkelse 300 ms (-S), beskytter fortrinnsvis mot brann og skal ikke brukes til berøringssikring, kortidsforsinket 10 ms (-APR), velegnet til beskyttelse mye reaktiv last, for eksempel lysarmaturer.