Jordfeilblokk type B er i stand til å gi beskyttelse både ved sinusformet, pulserende DC, høyfrekvent og ren DC jordfeilstrøm.