Overspenningsvern type 2, tennspenning 275V (TN-nett), 385V (IT-nett). Max forankoblet vern 160A gL/gG. Husk jordfeilbryter forankoblet overspenningsvernet dersom ikke ikke installasjonen er tilknyttett forsyningsnettets jord (IT-luftstrekk). Ved behov for jordfeilbryter forankoblet; bruk El.nr. 16 62 986 (2p 40A), 16 62 987 (2p 63A), 16 62 913 (4p 40A), 16 62 914 (4p 63A). Jordfeilbryter skal være min. samme In som forankoblet vern.